Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej

st. kpt. Krzysztof Borysiuk

Z-ca dowódcy jednostki ratowniczo gaśniczej

mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Szymczuk

kontakt telefoniczny: 83 3551965 lub 83 3551954

Szukaj w tym dziale: