Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

Zał.Nr 1 do PL.201.7.2014

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

L.
p.

nazwa

składnika rzeczowego
majątku ruchomego

nr
inwentarzowy

ilość

(jedn. miary)

wartość

księgowa

okres

użytkowania

 

proponowany

sposób

zagospodarowania*

1

Wąż tłoczny W-75

KW/dr.sprz/1/1

3

---

12lat

zużyte, nieodpłatne przekazanie

2

Wąż tłoczny W-75

KW/dr.sprz/1/4

3

---

10lat

zużyte, nieodpłatne przekazanie

3

Wąż tłoczny W-75

KW/dr.sprz/1/5

2

---

9lat

zużyte, nieodpłatne przekazanie

4

Stolik RTV

KW/I/4210-05/9/6

1

577,06

9lat

zużyte, nieodpłatne przekazanie

5

Hydronetka  20 l

KW/I/4210-11/87/1

 1

45,00

16 lat

zużyte, nieodpłatne przekazanie

6

Hydronetka  20 l

KW/I/4210-11/87/2

 1

45,00

14 lat

zużyte, nieodpłatne przekazanie

 

Zainteresowane pozyskaniem podmioty proszone są o składanie wniosków do 18.04.2014r. Informacje dotyczące pozyskania sprzętu udzielane są pod nr tel. 83 355 19 54 wew. 61.

Szukaj w tym dziale: